Szabályzat a vásárokról és piacokról

A 35/1995. / IV.5./ Korm. rendelet, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyülésének 16/1995. /IX.25./ Ör.sz. rendeletének alapján.

 1. E szabályokat kötelesek betartani mindazok, akik a Csarnok- és Piacigazgatóság arra kijelölt területén árusítást folytatnak, vagy mint vásárlók tartózkodnak.
 2. Piaci díjszabás.
 3. A piac fenntartásával, kezelésével, üzemeltetésével, az árusító helyiséget /üzletek, pavilonok stb./ raktárak és a Csarnok- és Piacigazgatóság területeinek hasznosításával, kijelölésével kapcsolatos feladatokat a Csarnok- és Piac igazgatóság (továbbiakban intézmény) végzi.
 4. Az intézmény e szabályzatban előírt általános piaci rend érdekében jogosult arra, hogy ellenőrizze a helyhasználó tevékenységét szabályozó rendelkezések megtartását. Az a dolgozó, aki ezt a feladatot ellátja hivatalos személynek minõsül.
 5. Az intézmény feladata a piacokon és vásárokon a rend fenntartása.

Az intézmény köteles a piacok müködésére vonatkozó jogszabályok és egyéb hatósági elõirások végrehajtását folyamatosan ellenõrizni és betartatni, és e szabályzatot megszegõkkel szemben a szükséges intézkedést /figyelmeztetés, pénzbirság, kitiltás,szabálysértési eljárás kezdeményezése stb./ megtenni.

Árusitásra jogosultak, a piacon forgalomba hozható áruk

 1. Vásáron és piacon gazdálkodó szervezet, alapitvány, társadalmi szervezet, mezõgazdasági termelõ, népmûvész, népi iparmûvész, iparmûvész, képzõmûvész és fotómûvész, valamint az /5/ pontban foglaltak szerint – magánszemély árusithat.
 2. A mezõgazdasági kistermelõ a Csarnok- és Piacigazgatóság arra kijelölt helyén kizárólag a maga termelte zöldséget, gyümölcsöt, a maga termelte mezõgazdasági termékbõl elõállitott nem hõkezeltsavanyított terméket, aszalt gyümölcsöt, mézet /lépesmézet/, virágot, saját tenyésztésü, nevelésü állatból származó tejet, tej-terméket, tojást, valamint vágott baromfit, továbbá csak sertéshusból elõállitott füstölt hust, étkezési szalonnát és olvasztott étkezési zsírt árusithat.
 3. A piac arra elkülönitett területén a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével baromfi, vadon gyűjtött termék, élõ- és mûvirág, virágmag, palánta, disznövény, karácsonyi fenyõfa is árusitható.
 4. Az egyéni vállalkozónak, ill. mezõgazdasági kisteremelõnek nem minõsülõ – a devizajogszabályok szempontjából belföldinek tekintendõ – egyéb magánszemély a tulajdonát képezõ vagyontárgyakat a kirakóvásáron és használtcikk piacon értékesitheti, havonta legfeljebb két izben. A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkezõ magánszemély üzletszerü kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, továbbeladás céljára beszerzett árut nem értékesithet.
 5. A vásáron és piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági elõirások megtartásával áru- és termékértékesités, továbbá vendéglátóipari, kölcsönzõ, megõrzõ, mutatványos, valamint helyben végezhetõ szolgáltató és javitóipari tevékenység folytatható.
 6. Vásáron és piacon nem hozható forgalomba nemesfém, látást javitó szemüveg, gyógyszer, kábitószer, fegyver, lõszer, robbanó és robbantószer, gázspray, petárda továbbá azon termékek, amelyek forgalombahozatala jogszabályba ütközik.

A helyhasználat engedélyezése

 1. A piacon árusítás céljából megjelenő személy helyfoglalás előtt köteles az ellenőrzésre jogosultnak a szükséges engedélyt, okmányt bemutatni.
 2. A piacon csak az üzemeltető szóbeli vagy írásbeli helyhasználati engedélye alapján, az általa kijelölt helyen, helyhasználati díj kifizetése ellenében szabad árusítani.
 3. Az árusító helyek (asztal, vagy sátorhely) havi, vagy napi díjért adhatók ki. Csarnok-és Piacigazgatóság területén csak a piac által kihelyezett asztalokon szabad árusitani. Kivétel: a sátorhelyeken kihelyezett összecsukható árusitó asztal. A Csarnok-és Piacigazgatóság területén földre élelmiszert kipakolni, árusitani SZIGORÚAN TILOS !
 4. A helyhasználó a kijelölt helyet engedély nélkül nem változtathatja meg, áruját csak az üzemeltető által kijelölt helyen rakhatja ki.
 5. Amennyiben a havi helyhasználati /asztalfoglalási/ díjat fizető őstermelő a részére  kijelölt helyet a csarnoktérben a piac nyitásától számított egy órán belül, a vállalkozó pedig az iparcikk piacon 2 órán belül nem foglalja el, részére is csak az érkezés sorrendjében ad helyet az üzemeltető.
 6. Üzemeltető a kezelésében lévő elárusító helyiségeket bérbeadás útján hasznosíthatja.
 7. Az elsőfokú kereskedelmi hatóság a piaci árusításhoz a vállalkozói engedélyt, illetve üzlethelyiségben történő árusításhoz a működési engedélyt csak a Csarnok-és Piacigazgatóság helybiztosító nyilatkozata esetén adja ki.